Δημιουργικός Χορός

dancer

Προηγούμενη σελίδα
Ο δημιουργικός χορός βασίζεται στις ιδέες του εκπαιδευτικού προγράμματος του Rudolf Von Laban, ο οποίος θεωρούσε πως τα οφέλη του χορού ανιχνεύονται σε επίπεδο αισθητικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό. Επιχειρείται η μη ανταγωνιστική μέθοδος προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών όσον αφορά τα κίνητρα, τις γνωστικές και εκφραστικές ικανότητές τους.


Συνδυάζοντας την τεχνική του χορού με την τέχνη της έκφρασης παρέχονται στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από την κίνηση. Οι μαθητές αναπτύσσουν χορευτικές δεξιότητες μέσω βασικών ασκήσεων μοντέρνου και κλασσικού χορού, που τους παρέχουν ισχυρές βάσεις στις τεχνικές χορού. Αναπτύσσουν δημιουργικές ικανότητες καθώς ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους κίνησης σε συνάρτηση με τον χώρο, τον χρόνο, τη δύναμη και την ροή. Κατά τη διαδικασία αυτή, ανακαλύπτουν τα διαφορετικά σημεία του σώματός τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα θέσουν σε κίνηση, όπως επίσης και τους νέους τρόπους κίνησης, δημιουργίας σχεδίων και έκφρασης συναισθημάτων. Στάσεις γιόγκα, ιστορίες και τεχνικές χαλάρωσης περιλαμβάνονται στο μάθημα, ώστε να επιτευχθεί η σύζευξη σώματος, πνεύματος και μυαλού.